Лични данни

Принципи и защита

Личните данни, които ни предоставяте, се обработват и използват по електронен път, доколкото са необходими за изпълнение на договора. Освен това бихме искали да ви информираме писмено за бъдещи актуални оферти, освен ако ни уведомите, че не желаете това. Ако не желаете изпращането на информация, моля, деактивирайте абонамента тук. Когато за обработката и използването на лични данни ползваме външни доставчици извън ЕС или ЕИП (т.нар. трети страни без подходящо ниво на защита на данните), защитата на Вашите данни се гарантира чрез договореностите в т.нар. "ЕС-Стандартни договорни клаузи".