БГ

ТУИ България си запазва правото да променя екскурзионната програма поради организационни или други причини. Анулации без неустойка се приемат до 24 часа преди началото на екскурзията. ТУИ България си запазва правото да променя началните часове на тръгване на екскурзията. Моля, да се явите на мястото за тръгване 10мин преди установения час. Поради лоши атмосферни условия, недостигнат минимум участници или форсмажорни обстоятелства, екскурзията може да бъде отложена за друга дата, а в случай че това не е възможно се анулира. ТУИ България има сключена застраховка злополука съгласно действащото законодателството на Република България. При екскурзии като сафари и квад има възрастови ограничения за деца.